Specializované přístroje a programy pro kalibraci a měření ICC profilu pro monitory

Informace | Velkoformátová-fotografie | Nátisk | Skenování | ICC-Lab | ICC-Expert | Kalibrace-monitoru | Obch.-podmínky | Kontakt
Logo Digital Master SPRÁVA BAREV
kalibrace a služby
Kalibrace monitoru
SW/HW pro kalibraci a měření monitorů

Kalibrace monitoru je zásadní krok pro co nejlepší zobrazení zpracovávaných úloh, důležitý pro digitální fotografii, pre-press, dtp, soft proofing atd. K tomu potřebujeme kvalitní monitor, který umožňuje nastavit požadované parametry a po zkalibrování během práce se nastavené hodnoty nemění, resp. kolísání těchto hodnot je v určité toleranci.

Abychom monitor zkalibrovali, je potřebná měřící sonda. Ta nám umožní s příslušným programem zkalibrovat monitor na referenční hodnoty a následně vygenerovat ICC profil, který popisuje rozsah barev zobrazitelných na monitoru a umožní systému a programům interpretovat barvy co nejvěrněji, dle nastavení.

Pro správné zobrazení je důležité osvětlení pracoviště. Jeho zabarvení a intenzita může mít vliv na zobrazení barev na monitoru a zásadně vplývá na barevně věrné srovnání, např. skenované fotografie, nátisku, vytisknuté fotografie a jejich ekvivalent zobrazený na monitoru. Proto by se intenzita i zabarvení osvětlení neměla v průběhu práce po zkalibrování měnit. Změna intenzity osvětlení se dá částečně kompenzovat u některých produktů, které jsou schopny tuto intenzitu měřit a průběžně vůči naměřeným hodnotám automaticky měnit jas monitoru. Pro profesionální práci se doporučuje stabilní normované osvětlení.

Monitor můžete kalibrovat dle normovaného osvětlení. V takovém případě by jste měli mít i osvětlení pracoviště zabezpečené světlem s touto normou, pokud potřebujete při zpracování porovnávat výsledek s nějakou předlohou, nebo tištěným výstupem, konkrétně při retušování fotografie a jejím vytištěným náhledem z fototiskárny. Většinou se to řeší osvětlovacím boxem, pod který se umístí předloha.

Druhá možnost je přizpůsobit kalibraci monitoru okolnímu osvětlení. Je potřebné si uvědomit, že v takovém případě bude výsledek vaši práce správně interpretován pouze pod stejným osvětlením, pod jiným může být barevnost jiná.

basICColor display - jde o jeden z nejlepších programů pro kalibraci monitoru.
- kalibrace a vytváření profilů všech druhů monitorů (CRT, LCD, notebooky) a projektorů
- plně hardwarová kalibrace u podporovaných monitorů
- kalibrace dle L* tonální křivky, nebo zvolené gamma křivky
- nastavení dle skutečné sRGB kalibrační křivky určené pro web design a video
- jednoduché použití přednastavených hodnot (normy ISO 3664 a ISO 12646, kancelář, PrePress, fotografie, video a WebDesign)
- možnost definovat nastavení kalibrace nejen dle bílého jasu, ale taky černý jas a/ nebo poměr kontrastu
- podpora všech dostupných měřících přístrojů adekvátní kvality (kolorimetry a spektrofotometry)
- ICC profily ve verzi 2 nebo 4, založené na 16bit LUT nebo matici
- vizuální a číselné ověření kalibrace a výsledků profilování (charakterizace)
- možnost editování bílého bodu a gradace a uložení změn do profilu
- možnost měření a vyhodnocení okolního osvětlení a osvětlovacích boxů (s vhodnou měřící sondou) dle ISO 3664 a ISO 12646
- kalibrace a vytváření profilů u více monitorových řešení

Software a zařízení pro zkalibrování monitoru
– jednoduchá sada PANTONE huey
– vylepšená sada PANTONE huey
– krok do profesionálního řešení XRite Eye-One Display LT
– vylepšená verze XRite Eye-One Display 2
– kombinované zařízeni vhodné pro tiskárny i monitory PANTONE ColorMunki Photo
– vynikající software pro kalibraci a tvorbu ICC profilu monitoru basICColor display
Individuální SEMINÁŘE
připravujeme


Zeptejte se nás na bližší informace o které máte zájem.
Napište nám na mail:

infozavináčdigitalmaster.cz

(adresu zkopírujte do vaší poštovní aplikace, pouze slovo zavináč nahraďte znakem @, toto opatření je z důvodu antispamové ochrany)

Logotyp ICC - návrat na domovskou stránku